پیگیری و اجرا

در همين راستا و با توجه به امكانات و توانايي‌ها و نيازهاي اوليه شهرك صنعتي بزرگ پس از دو سال فعاليت اوليه هيات امنا، از سال 86 تا 88 موارد زير را پيگيري و اجرا نمود:

1-     عقد قرارداد با شركت خدماتي – انتظاماتي جهت تامين امنيت و ساماندهي عبور و مرور در شهرك صنعتي.

2- پيگيري نصب آنتن تلفن همراه و افزايش كانال هاي ورودي و خروجي مخابرات.

3- پيگيري ساخت درمانگاه و استخدام پزشك و بهيار.

4- پيگيري و نامه نگاري‌هاي فراوان جهت استقرار بخش اورژانس در شهرك صنعتي.

5- تهيه صندوق پستي و كدگذاري واحدها (كدپستي) با همكاري شركت پست.

6- نصب 6 دستگاه كيوسك تلفن درچندين نقطه از شهرك.

7- ساماندهي پيمانكاران حمل مخلوط و ماشين آلات راه سازي.

8- اجراي طرح بيمه تكميل درمان براي كليه واحدها با همكاري شركت هاي بيمه.

9- افتتاح و راه اندازي شوراي حل اختلاف دادگستري و بررسي حدود 400 مورد شكايت و پرونده‌‌ي ارسالي.

10- افتتاح و راه‌اندازي شوراي سازش اداره كار و امور اجتماعي براي رسيدگي به دعاوي في مابين پرسنل كارخانجات و واحدهاي توليدي.

11- توزيع روزنامه و تاسيس دفتر فرهنگي در شهرك صنعتي.

12-  پيگيري تاسيس شعبه‌اي از بانك تجارت در شهرك صنعتي.

13- پيگيري تاسيس شعبه‌اي از بانك صنعت و معدن در شهرك صنعتي.

14- جمع آوري زباله‌هاي خانگي و اداري و حمل و دفن در سايت برمشور.

15-  استخدام پرسنل مجرب و تجهيز دفتر هيات امنا در ساختمان اداري شهرك صنعتي بزرگ.

16- پيگيري اختصاص حواله بنزين به واحدها در زمان سهميه بندي فرآورده‌هاي نفتي.

17- مسدود نمودن كليه راه‌هاي خاكي مرتبط با روستاهاي اطراف شهرك كه باعث نا امني هاي گسترده‌اي گرديده بود.

18-  پيگيري و نامه نگاري‌هاي فراوان با شركت ملي گاز براي لوله كشي گاز در فاز 2 شهرك صنعتي.

19- ساماندهي خروج كالا و بار از طريق تهيه برگه خروج متحدالشكل و تحويل به واحدهاي صنعتي.

20- پيگيري مطالبات واحدهاي صنعتي از طريق برگزاري جلسات متعدد با مديران سازمان‌هاي دولتي و خصوصي.

21-  پيگيري احداث شبكه روشنايي در فاز يك و دو شهرك صنعتي.

موارد فوق ثمره تلاش‌هاي مديران و اعضاي دوره نخست هيات امناي شهرك صنعتي بزرگ بود كه با تمام مشكلات و تنگناهاي موجود فقط با هدف خدمتگزاري و ايمان به ايجاد محيطي سالم و پررونق در جهت اعتلاي صنعت و رشد سرمايه‌گذاري در شهرك صنعتي وظايف محوله خود را صادقانه انجام دادند.