فعالیتهای روزانه

فعاليت هاي روزانه

 

1- تامين امنيت شهرک صنعتي و واحدهاي مستقر به صورت 24 ساعته.

2- گشت زني در کانال هاي اطراف شهرک و سطح شهرک.

3- کنترل تردد و عبور و مرور مبادي ورودي و خروجي شهرك.

4- ارائه برگه خروج به واحدهاي متقاضي پس از تکميل پرونده.

5- کنترل بارهاي خروجي به وسيله برگه هاي خروجي.

6- نظارت بر پيمانکار حمل زباله اداري شهرک صنعتي.

7- نظارت بر پيمانکاران سطح شهرک صنعتي.                

8- سرکشي از چاه هاي آب و مخازن آب شهرک صنعتي.

9- ارائه مشاوره حقوقي و بيمه اي رايگان به واحدهاي مستقر در شهرك صنعتي.

10- پيگيري وصول مطالبات معوقه موسسه.

11- ارائه خدمات اداري براي دريافت پايان کار واحدهاي متقاضي.

12- ارائه خدمات ايمني، آتش نشاني و امداد و نجات توسط پرسنل آتش نشاني.

13- ارائه خدمات اورژانس و فوريت هاي پزشکي.

14- حل دعاوي و اختلافات همسايگي، مالك و مستاجر و ... .

15- پيگيري رفع خاموشي، قطعي هاي برق، گاز و در صورت نياز اطلاع رساني به واحدها.

16- برخورد با ديوار نويسي هاي غيرقانوني و ارائه صندوق پستي و کد پستي به واحدهاي متقاضي.

17- توزيع رايگان بروشور و تبليغات واحدهاي صنعتي، همراه با توزيع قبوض شارژ به منظور ارتباط مناسبتر واحدها.

18- پيگيري رفع قطعي هاي آب، نصب انشعاب آب و کنتور براي واحدهاي متقاضي.

19- آمارگيري و ثبت اطلاعات واحدهاي جديد التاسيس در بانک اطلاعاتي هيات مديره شرکت .

20- شرکت در جلسات و کارگروه هاي استاني و کشوري براي رفع نيازهاي شهرک صنعتي بزرگ شيراز و صنعت استان.

21- پاکسازي معابر و پياده روهاي شهرک صنعتي با خريد و بکارگيري يک دستگاه ميني لودر که از ابتداي شروع فعاليت (مهر 93) تاکنون توانسته است خدمات مطلوبي در سطح شهرک ارائه نمايد.