اهداف آينده

اهــداف آينـده

 

1- پيگيري جهت پوشش کامل تصويري دوربين مداربسته شهرک صنعتي بزرگ شيراز.

2-پيگيري بهسازي شبكه روشنايي و خطوط انتقال نيروي برق داخل شهرك صنعتي و كاهش خاموشيها. (در حال انجام)

3-پيگيري ايجاد بستر مخابراتي، تعميرات و بهسازي شبكه موجود و تعبيه مناسب فيبر نوري و ايجاد

بستر مناسب ديتا و اينترنت.(در حال انجام)

4-پيگيري جبران خسارت واحدهاي صنعتي از طريق تعامل با شركت توزيع نيروي برق.

5-پيگيري مسدود نمودن انشعاب غير قانوني جاده دامدارن در جاده اختصاصي شهرك صنعتي (جاده دسترس - در حال انجام)

6-تعيين آيين نامه داخلي و تعيين ضوابط و مقررات اجرايي داخلي شهرك صنعتي بزرگ.(در حال انجام)

7-پيگيري رفع مشكلات زيرسازي و آسفالت خيابان ها و معابر شهرك صنعتي.

8-ساماندهي فعاليت پيمانكاران و خودروهاي حمل مصالح ساختماني در شهرك صنعتي.

9-گسترش و ساخت پايه هاي تبليغاتي در نقاط مختلف شهرك صنعتي.(در حال انجام)

10-ساماندهي حمل زباله هاي خانگي و اداري و اعطاي سطل زباله به واحدها.

11-ساماندهي واحدهاي سندپلاست و آلوده كننده محيط زيست و واحدهايي كه اقدام به سد معبر در شهرك نموده اند و موجبات نارضايتي ساير واحدهاي توليدي را فراهم آورده اند. (با همکاري سازمان محيط زيست و مرکز بهداشت انقلاب - در حال انجام)

12-راه اندازي فروشگاه مجازي و خدماتي و ... با همكاري و مشاركت واحدهاي توليدي. (در حال مطالعه)

13-تشكيل كميته بازرگاني و ايجاد غرفه ثابت در نمايشگاه بين المللي فارس براي معرفي محصولات توليدي كارخانجات و واحدهاي مستقر در شهرك صنعتي.

14-صدور شناسنامه فعاليت و كارت شناسايي براي مديران. (درحال مطالعه)

15-تعامل با مراكز آموزش عالي در جهت ايجاد بستر مناسب تحصيلات تكميلي براي استفاده مديران واحدهاي توليدي. (در حال پيگيري)

16-پيگيري دريافت درصدي از عوارض پرداختي واحدهاي توليدي تحت نام ماليات بر ارزش افزوده از شهرداري. (در حال پيگيري)

17-تعامل و همكاري با ساير هيات امناهاي استان فارس و تشكيل مجتمع هيات امناهاي شهرك هاي صنعتي فارس تحت يک نام و تشکيل دبيرخانه واحد براي پيگيري بهتر مطالبات، انعكاس نقطه نظرات و مشكلات واحدهاي توليدي به مراجع ذيربط و استفاده از تجربيات يكديگر. (درحال انجام)

18-چاپ و توزيع فصلنامه شهرک صنعتي بزرگ شيراز. (درحال جمع آوري اطلاعات جهت تهيه نسخه اول فصلنامه)

19-راه اندازي كامل سايت اينترنتي شرکت خدماتی تحت نام com.Shirazip.www  و استفاده اعضاء از امكانات تهيه شده در اين سايت در ازجمله(درحال انجام)

الف: حذف برگه خروج و ايجاد بستر مناسب براي كنترل بهتر تردد، عبور و مرور و خروج كالا از طريق برگه خروج بارکددار و الکترونيکي.

ب: ايجاد ارتباط بهتر و كارآمدتر با واحدهاي توليدي و دريافت پيشنهادات و انتقادات.

ج: استفاده مديران از مشاوره هاي حقوقي و بيمه اي آنلاين.

د: راه اندازي پورتال كاريابي جهت ثبت نام نيروهاي جوياي كار در اين سايت براي معرفي و استفاده واحدهاي توليدي.

ه: اطلاع رساني قوانين و مقررات جديد به واحدها.

و: ايجاد دفتر كار مجازي براي معرفي و استفاده واحدهاي توليدي شهرك.

ز: ارائه گزارش سمينارها و برگزاري دوره هاي آموزشي مجازي.

ح: امكان استفاده آنلاين مديران از دوربين هايي كه درآينده در سطح شهرك جهت برقراري نظم و امنيت بيشتر تعبيه مي شود.

ي: امكان رويت قبض هاي شارژ صادره توسط واحدها و پرداخت اينترنتي.

ث: راه اندازي فروشگاه و نمايشگاه مجازي محصولات واحدهاي توليدي و امكان خريد اينترنتي .

ع: برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز بخش صنعت براي استفاده مديران و پرسنل كارخانجات در جهت ارتقاي دانش عمومي.

ف: برگزاري جلسات هم انديشي براي ارتباط و تعامل بهتر صنايع كوچك و متوسط با يكديگر و دريافت نقطه نظرات مديران براي انعكاس و پيگيري هاي لازم در كليه مراجع.

به اميد درخشش نام كشور عزيزمان ايران در تمامي عرصه هاي بين المللي.

اعضاي هيات مديره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز دست تمامي عزيزاني که مي توانند ما را در جهت انجام وظيفه مان راهنمايي و همراهي نمايند، صميمانه مي فشارد و از تمامي شما براي ساخت محيطي بهتر و ارائه خدمات مناسب تر دعوت به عمل مي آورد.