اقدامات واحدهای صنعتی مستقر در جهت دریافت خدمات مناسب تر

اقدامات واحدهاي صنعتي مستقر در جهت دريافت خدمات مناسب تر

 

با توجه اقداماتي که در راستاي حفظ امنيت و ارايه خدمات مناسب به واحدهاي مستقر در شهرک صورت گرفته است موارد ذيل جهت اطلاع از شرايط و قوانين داخلي شهرک به شرح ذيل به استحضار مي رساند:

1- کليه واحدهاي مستقر در شهرک صنعتي بزرگ شيراز جهت حفظ امنيت داخلي خود موظف به بکارگيري نگهبانان متعهد، با صلاحيت و آگاه به وظايف نگهباني بصورت شبانه روزي مي باشند که با توجه به هماهنگي با پاسگاه سلطان آباد تاييد صلاحيت و مشخصات کامل آنها بايستي در دفتر انتظامات مزبور به ثبت برسد.

2- انتظامات شهرک صنعتي بزرگ شيراز بر اساس قانون صرفاً موظف به نگهباني از تاسيسات عمومي و زيربنايي شهرک (ابنيه و اموال عمومي شهرک و کارخانجات مستقر در شهرک، کنترل و نگهباني و جلوگيري از خروج هر نوع کالا يا مواد اوليه و مصالح ساختماني بدون برگه خروج در حد ممکنسرکشي از چاه آب و مخازن آب و تصفيه خانه شهرک صنعتي کنترل نظم و انضباط در محدوده شهرک نگهباني و تامين امنيت مخازن در چاه هاي  آب شهرک  خطوط انتقال در محوطه محصور مخازن تا درب ورودي آنها) که طي صورت جلسه از طرف شرکت شهرک هاي صنعتي به آن واگذار مي شود، مي باشد و به دليل عدم توانايي ورود به واحدها و عطف به اصل 22 قانون اساسي و رعايت حريم خصوصي افراد  امکان تامين امنيت داخلي واحدها با توجه به محصور بودن و عرصه اختصاصي بودن آنها امکان پذير نمي باشد.

 

3- ترانس برق جعبه فيوز، کابل هاي مرتبط جز اموال اختصاص واحدهاي صنعتي مي باشد. لذا جهت جلوگيري از سوء استفاده افراد سودجو و سرقت، با توجه به هماهنگي هاي صورت گرفته با شرکت توزيع برق منطقه 7 ضمن تماس با شرکت مزبور نسبت به دريافت مجوز ارتقاي ضريب امنيت و نصب حفاظ در صورت لزوم دور ترانس هاي برق اقدام فرماييد.

 

4- جهت جلوگيري از ورود سارقين نسبت به مسدود نمودن و استحکام بخشي به محل هاي آسيب پذير شرکت اقدام فرماييد. و از درب هاي آلومينيومي يا چوبي به دليل آسيب پذير بودن براي درب هاي رابط فضاي خارجي با فضاي اوليه شرکت حتي الامکان استفاده ننماييد.

 

5- نسبت به جمع آوري اقلام و ابزارآلات مواد اوليه و ... قابل سرقت پس از اتمام فعاليت شرکت از داخل محوطه داخلي و خارجي شرکت حتماً اقدام فرماييد.

6- حتي الامکان نسبت به نصب دوربين هاي مداربسته با کيفيت بالا و ديد در شب به همراه منبع تغذيه (UPS) جداگانه اقدام فرماييد.

7- از ارايه برگه خروج به ساير واحدها و مهر نمودن برگه هاي خروج قبل از پر کردن کامل توسط شرکت و ارايه به افراد فاقد صلاحيت جداً خودداري فرماييد.

8- از بکارگيري اتباع بيگانه فاقد صلاحيت، غيرقانوني و فاقد مجوز اقامت جداً خودداري فرماييد.

9- در صورت رويت افراد و خودروهاي مشکوک مراتب را سريعاً به دفتر انتظامات شهرک با شماره تلفن 37742001 اطلاع دهيد.

10- افراد انتظامات بصورت محسوس و نامحسوس در سطح شهرک بصورت منظم در حال گشت زني مي باشند، در صورتي که تمايل داريد واحد شما در طول شبانه روز توسط پرسنل انتظامات سرکشي شود نسبت به تهيه دفتر با هماهنگي با اين موسسه و قراردادن در دفتر نگهباني آن شرکت اقدام فرماييد تا پرسنل انتظامات در هر مرتبه نسبت به حضور در دفتر آن شرکت و سرکشي و امضاي دفتر مزبور اقدام نمايند.

11- اين موسسه با همکاري آتش نشاني شهرک در حال تهيه شناسنامه ايمني واحدهاي صنعتي مي باشد و براي رفع موارد حادثه ساز و بهسازي وسايل ايمني و اطفاء حريق، امداد و نجات در واحدها بصورت رايگان نسبت به ارايه مشاوره اقدام مي نمايد. در صورتي که تمايل داريد دوره هاي آموزشي اطفاء حريق، امداد و نجات و فوريت هاي پزشکي بصورت رايگان و در جهت افزايش آگاهي پرسنل آن شرکت برگزار گردد مراتب را بصورت کتبي به اين موسسه اعلام فرماييد.

12- با پيگيري هاي اين شرکتو دريافت مجوزهاي لازم و استخدام پرسنل مربوطه پايگاه اورژانس و فوريت هاي پزشکي شهرک صنعتي بزرگ واقع در فلکه پنجم آماده ارايه خدمات رايگان فوريت هاي پزشکي و اورژانس به واحدهاي صنعتي مي باشد.

13- اين شرکت جهت ارتقاي آموزش عمومي و اطلاع مديران از آخرين تغييرات قوانين در حال تهيه فصلنامه اختصاصي شهرک صنعتي بزرگ مي باشد لذا از کليه عزيزاني که مي توانند اين موسسه را در جهت ارتقاي آموزش عمومي ياري نمايند رسماً دعوت به عمل مي آورد.

14- در صورتي که تمايل داريد اطلاعيه ها، اطلاع رساني قطع احتمالي آب، برق، گاز و تلفن و ... و ساير موارد از طريق پيامک به شما اطلاع رساني گردد مراتب را با ذکر شماره تلفن همراه جهت درج در بانک اطلاعات مزبور به اين موسسه بصورت کتبي اعلام فرماييد.

15- عطف به قانون پسماند، حمل و دفن زباله هاي صنعتي کارخانجات به عهده واحدهاي توليدي مي باشد لذا جهت اطلاعات بيشتر با سازمان مديريت پسماند تماس حاصل فرماييد.

16- قبض هاي شارژ بصورت دوره اي بر اساس هزينه هاي مشترک صادر مي گردد لذا شايسته است در صورت عدم دريافت قبض پس از گذشت سه ماه با مراجعه به دفتر موسسه نسبت به دريافت و تسويه حساب حق شارژ اقدام فرماييد.

 

17- در حال حاضر شارژ دريافتي بيشتر شامل تامين هزينه هاي نگهباني از تاسيسات عمومي و برقراري نظم در شهرک، آتش نشاني، حمل زباله هاي خانگي و اداري و پروژه جديد اورژانس و فوريت هاي پزشکي مي باشد که در صورت اضافه شدن خدماتي به سرفصل وظايف اين موسسه طبق قانون نحوه واگذاري اداره امور شهرک هاي صنعتي مصوب 22/02/87 شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي هزينه آن دريافت مي گردد. لازم به ذکر است اين موسسه در راستاي انجام وظايف خود غيرانتفاعي مي باشد.

18- پاکسازي معابر، فضاي سبز، پاکسازي جداول، تامين آب شرب، پياده رو سازي، آسفالت ، زيرسازي، ارايه خدمات چهارگانه، نگهداري از تصفيه خانه فاضلاب و خطوط مربوطه و ساير فعاليت هاي عمراني در سرفصل وظايف شرکت شهرکهاي صنعتي فارس مي باشد و اين موسسه صرفاً ارايه خدمات در راستاي قوانين و وظايف محوله را دارد.

19- عطف به آيين نامه مدون تبليغات شهرک، هرگونه ديوارنويسي و نصب بنر به جز جبهه ورودي کارخانجات غيرقانوني مي باشد و اين موسسه به منظور ساماندهي و پاکسازي و زيباسازي معابر و خيابان هاي شهرک صنعتي نسبت به جمع آوري و پاکسازي برخورد قانوني اقدام نمايد.