معرفي شهرک

شهرک صنعتي بزرگ شيراز از نظر جغرافيايي در ضلع جنوب شرقي شيراز قراردارد و داراي زمين شور و غير قابل کشاورزي بوده و از نظر ارتفاعي گودترين منطقه شيراز ( تشت شيراز) مي باشد و با توسعه صنعت در استان فارس که قبلاً بعنوان استاني داراي قابليت هاي کشاورزي بوده افزايش يافته و بازهم پيش بيني شده و کليه واحد هاي صنعتي در صنف هاي مختلف با مجوز انتقال مي توانند در اين شهرک مستقر شوند.

Image result for ‫شهرک صنعتی شیراز‬‎