‏کمک به نوسازی صنایع‏

طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع :
·        واحدهای صنعتی کوچک دارای پروانه بهره برداری دچار مشکلات و عارضه های ساختاری و عمومی
·        واحدهای صنعتی کوچک که با کمبود سرمایه در گردش مواجه می باشند.( حداکثر 10 % از منابع تخصیص یافته ) ( علی الخصوص واحدهای کوچک  صادراتی)
·        واحدهای فنی و مهندسی و خدمات مشاوره ای و نظایر آن
·        اجزای شهرکهای فناوری دارای مجوز معتبر از دستگاههای ذیربط
·        واحدهای عضو خوشه های کسب و کار