برگزاری کلاس آموزش ایمنی عمومی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، در راستای برگزاری دوره های آموزش ایمنی و بهداشت حرفه ای ،این دوره برای 40 نفر از پرسنل شرکت خدماتی برگزارگردید.

طی این دوره جوانب بهداشتی و ایمنی عملیات فنی ،ایمنی توسط کارشناس ایمنی و بهداشت خلنم مهندس اکبرزاده تشریح شد. لازم به ذکر است در ماه گذشته کلاس  ایمنی  جهت نگهبانان پرسنل شرکت خدماتی به صورت ویژه برگزار شد و در این دوره پرسنل اداری و فضای سبز در کلاس شرکت نموده اند.