نکوداشت هفته پدافند غیرعامل همراه با مانور اطفاء حریق

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، همایش پدافند غیرعامل با همکاری اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی و شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز برگزار شد. در این همایش معاون پدافند غیر عامل استانداری دکتر جباری ، مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز مهندس باصری و معاونین شهرک ، حسینی معاون پشتیبانی اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی فارس و فیروزی مدیر اداره کارشیراز و مدعوین حضور داشتند.

هدف از برگزاری این همایش ارائه دستاوردهای نوین در تعیین راهبردها، ارائه راهکارها و اقدامات لازم در مواجهه با تهدیدات انسان­ساخت در زمینه های طراحی و اجرای سازه های امن، معماری ساختمان، برنامه ریزی و مدیریت شهرک های صنعتی می باشد.

با توجه به اهمیت مؤلفه های پدافند غیرعامل و اثرات آن در کاهش خسارات و صدمات تأسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی، و لزوم توجه به عوامل مهم شهری نظیر شهرک های صنعتی در برابر تهدیدات، می توان با استفاده از در نظر گرفتن الزامات پدافند غیر عامل در جهت کاهش صدمات و خسارات وارده به این شهرک ها جلوگیری به عمل آید.با توجه به نوپا بودن دانش پدافند غیر عامل در کشور، چنین همایشی کمک زیادی به شرکت ها، مهندسین مشاور ، صنعت  و سازمان های مرتبط با موضوع در جهت پیاده سازی صحیح الزامات پدافندی در شهرک های صنعتی باشد.

رزمایش با حضور یگانهای مانوری آتش نشانی و اورژانس شهرک صنعتی برگزار، و به صورت نمادین آتش نشانی اموزش اطفاء حریق دادند.

مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز ضمن خوشامد گویی به شرکت کنندگان در این همایش گفت: حسب دستورمقام معظم رهبری دغدغه های کشور پرداختن به پدافند غیرعامل یک موضوع حیاتی است.

مهندس باصری افزود: شهرک صنعتی شیراز جزء سه شهرک صنعتی بزرگ کشور است که 3700 واحد صنعتی دراین شهرک مستقر است و در حال حاضر تعداد زیادی از نیروهای تحصیل کرده و متخصص را جذب کار و اشتغال کرده است و نیاز به توجه ویژه از طرف مسئولین استان و کشور دارد.

در ادامه دکترجباری معاون پدافند غیرعامل استانداری گفت: پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیر مصلحانه است که موجب افزایش بازدارندگی است. اداره پدافند غیره عامل بحث آموزش را بحث اول خود می داند .

صفا کارشناس آموزش اداره تعاون ،کار و رفاه  اجتماعی به شرکت کنندگان آموزش شیوه های ارزیابی حادثه تعیین خسارت، ارزیابان پیشگیری،زمان حادثه دادند.

شرکت کنندگان در این همایش یک روزه مدیران ایمنی و بهداشت ، بازرسان کارخانه ها و واحد های صنعتی بود.