صدور پروانه بهره‌برداری دومین شهرک صنعتی غیردولتی فارس

به گزارش شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، پروانه بهره‌برداری شهرک صنعتی محبت گستر فارس به‌عنوان دومین شهرک صنعتی غیردولتی استان فارس  با مدیریت آقای راستی اعطا شد.