رفع نشتی لوله آز بست خط اصلی آب شهرک

به گزارش شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز؛ رفع نشتی لوله آز بست 400 خط اصلی آب بین میدان سوم و چهارم شهرک رو به روی اداره مخابرات شهرک در مورخ 20 اسفند ماه عملیات رفع شروع گردید و تا پایان سال 95 رفع نشتی به صورت کامل توسط امور مشترکین شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز انجام گردید.

مدیر امور مشترکین آب شرکت خدماتی با بیان اینکه این نشتی از سالیان قبل وجود داشته افزود: در طول پنج سال گذشته بطور مداوم حداقل یک اینچ آب هدر می رفته که بر این اساس با بررسی نقشه های اجرایی و انشعابات و شیر های مربوط و پیدا نمودن مشکل عملیات رفع نشتی را شروع نمودیم.
تابنده گفت:اشکال از اتصال بین دو عدد لوله آز بست بود و پس از اندازه برداری برای ساخت کمربند و مانشن جهت جلوگیری  از فرو ریختن دیوار محل حفاری،مجدا پر گردید.
وی بیان نمود:اطلاع رسانی به واحد های مستقر در شهرک صورت گرفت و پیش بینی های لازم جهت جلوگیری قطعی کامل آب در نظر گرفته شد و تعمیرات خط لوله 400 آب در تاریخ 26 اسفندماه شروع گردید و تا پان روز تعمیرات صورت گرفت.