اطلاعیه برگزاری دوره های آموزشی در شهرک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز،به دینوسیله به اطلاع کلیه صنعتگران می رساند؛ با توجه با هماهنگی های با شرکت شهرک ها فارس ،کلاس های آموزشی مد نظر خود را به صورت کتبی تحویل دفتر شرکت خدماتی دهید.