مناقصه واگذاری حراست و انتظامات شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شهرک، شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در نظر دارد انتظامات و حراست فیزیکی از مجموعه شهرک صنعتی بزرگ شیراز به وسعت تقریبی 1500 هکتار به شرح ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، لذا از شرکتهای واجد شرایط و صلاحیت دار (دارای مجوز از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) دعوت بعمل می آید؛

موضوع مناقصه: حفاظت و حراست از اموال عمومی اعم از درمانگاه، مسجد، ساختمان مدیریت شهرک و انبار مرکزی و خودروهای پارک شده در اطراف آن، شبکه برق رسانی و روشنایی، منهولهای فاضلاب و گاز، ساختمانهای نگهبانی، تصفیه خانه فاضلاب، مخزن آب المک فضای سبز، لیفتهای فاضلاب، ایستگاه های پمپاژ، گلخانه، ساختمان اورژانس، آتش نشانی و ماشین آلات و خودروهایی که متعلق به مدیریت شهرک می باشد، کنترل کلیه ورود و خروجهای شهرک صنعتی شیراز  (سه درب ورودی و خروجی) .

حداقل تعداد نیروی انسانی: 53 نفر با تجهیزات کامل (20 سری) و مجوز

وسائط نقلیه: حداقل یکدستگاه خودرو مزدا دوکابین با ده دستگاه موتور سیکلت با تجهیزات کامل و مجوز

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک میلیارد ریال

مبلغ برآورد اولیه برای یکسال شمسی: 000/000/940/20 (بیست میلیارد و نهصد و چهل میلیون) ریال

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

کارفرما در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

محل تحویل اسناد: از تاریخ 17/3/97 لغایت 23/3/97 جهت اخذ اسناد مناقصه از ساعت 8 صبح الی 15 عصر به آدرس: استان فارس- شیراز- شهرک صنعتی بزرگ- حدفاصل میدان کارگر و صنعت- سمت راست- ساختمان مدیریت شرکت خدماتی مراجعه نمایند.

تاریخ بازدید میدانی از محل پیمان: مورخ 20/3/97 ساعت 10 صبح

امور قراردادهای شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

نمای از صفحه روزنامه روز پنج شنبه 17 خرداد و انتشار مناقصه واگذاری حراست و انتظامات شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز