اطلاعیه امور مشترکین آب شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، به منظورکاهش هدر رفت آب تقاضا می گردد؛ از شیرهای اهرمی جهت سرویس های بهداشتی، سینک ظرف شویی و دستشویی های واحد خود استفاده نمایید و شیرهای قدیمی را از رده خارج نمایید، تا در زمان مصرف آب و مقدار مصرف باتوجه به کمبود شدید آب جلوگیری به عمل آید.


امور مشترکین آب و فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز