جلسه رفع موانع کاری پرسنل با مدیرعامل شرکت خدماتی

جلسه رفع موانع کاری پرسنل با مدیرعامل شرکت خدماتی

جلسه رفع موانع کاری پرسنل با مدیرعامل شرکت خدماتی


به گزارش شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز،جلسه عمومی شرکت خدماتی با حضور مدیران عامل و كاركنان شرکت در ساعت 16:30 بعد از ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 97/6/26 در محل دفتر مدیریت برگزار گردید.


در آغاز جلسه مهندس باصری مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در مورد وضعیت اقتصادی جامع ، روند پیش رو شرکت و نسبت به وظایف پرسنل توضیحاتی بیان نمودند.

در ادامه به صورت پرسش و پاسخ  تعدادی از پرسنل شرکت به ارائه گزارش و مشکلات خود پرداختند و مواردی را ذکر نودند.


معاون و مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

پرسنل شرکت خدماتی شهرک صنعتی

جلسه بامدیرعامل شهرک صنعتی

شهرک صنعتی بزرگ شیراز

این مطلب را بازنشر کنید