تعمیر خط لوله انتقال آب شهرک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز خط لوله آب شهرک متاسفانه دو شکستگی پیدا کرده که باعث قطعی آب جهت شهرک شد بود .

تابنده مسئول امور مشترکین اب شهرک در این باره گفت: متاسفانه به دلیل برداشت خاک های غیرمجاز به صورت شبانه ادامه همان شکستکی  به طول 15 متر شکسته شده است. در مرحله اول پس از بازدید مدیرعامل شرکت خدماتی و کارشناس امور مشترکین اب شرکت شهرک ها تصمیمات لازم جهت تعمیر لوله صورت گرفت و با هماهنگی های صورت گرفته مهندس باصری جهت تصمیم گیری و تعمیر اساسی مدیرعامل شرکت شهرک ها از قسمت شکستگی بازد و و تصمیم های لازم جهت تعمیر،جا به جای صورت گیرد.

لوله اب شهرک صنعتی بازدید فتوحی و باصری