جلسه توجیهی انتظامات شهرک با معاونت اجرایی شرکت خدماتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی صبح روز چهرشنبه  25 مهرماه جلسه توجیهی پرسنل انتظامات شهرک صنعتی بزرگ شیراز با حضور معاون اجرایی شرکت خدماتی، مدیر انتظامات شهرک و پرسنل درب ورودی شهرک برگزار گردید.در این جلسه ابتدا امیر حکمتی معاون اجرایی شرکت خدماتی در سخنان مشروحی ضمن برشمردن مختصری از قوانین و مقررات اداری و نحوه ارتباط با ارباب رجوع، لزوم جدیت و تلاش همگان در راستای اجرای قانون و پیشرفت خدمات شهرک را یادآوری نموده و بر لزوم حفظ شان و منزل پرسنل انتظامات تاکید نمودند.

سپس پرسنل نگهبان شهرک به ارائه نظرات خود در جهت ارتقای این واحد پرداختند و مشکلات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند.در ادامه نیز سرهنگ شایانی ضمن برشمردن جایگاه ویژه این قشر از پرسنل شهرک بر جدیت بر رفع مشکلات و ارتقای سطح انتظامات تاکید نمودند.