اطلاعیه / باطل شدن برگ خروج های پرینت گرفته شده

به گزارش شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز با توجه به اتمام دوره برگ خروج، قبض های مربوط به دوره جدید در پنل اختصاصی صنعتگران بارگذاری شده است.در صورت عدم پرداخت برگ خروج های پرینت گرفته شده،باطل می گردد. 

صنعتگران محترم می توانند با مراجعه به قسمت شارژ و آب بها وفاضلاب قبض های خود را مشاهده و پرداخت نمایند.