اجلاسیه نماز جامعه کار،تلاش و تعاونگران در شهرک صنعتی بزرگ شیراز شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی شیراز این اجلاسیه با محوریت تاثیرات فریضه نماز بر کاهش آسیب های فردی و اجتماعی برگزار گردید.

سهراب مختاری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس در این اجلاسیه که  رابطین فرهنگی و ائمه جماعات واحد های تولیدی ،خدماتی و صنعتی استان حضور داشتند گفت: امروز بیش از اینکه مشکل اقتصادی داشته باشیم مشکل فرهنگی داریم.

وی در ادامه افزود :دیدگاه برخی این است که عملکرد نمایندگان و مدیران  فقط  در حوزه  فعالیت های اقتصادی است  و از کارهای فرهنگی چشم پوشی می کنند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس با عنوان این مطلب که در این وضعیت خطرناک چه کار کنیم که بتوانیم از پس مشکلات براییم افزود: دشمنان به خاک کشور ما طمع کرده اند تا این خاک را نابود کنند و  رسالت کارگاه‌های تولیدی در این برهه از زمان افزایش بهره وری در کارگاه ها است چرا که تولید کالا و خدمات  با کیفیت در هر شرایطی نقش اساسی در پیشرفت و توسعه ایفا کند.

 وی در ادامه به نقش کارگران در گذر از شرایط بحرانی  اشاره کرد و گفت: کارگران باید کار بهتر با کیفیت و بیشتر را در دستور کار قرار دهند تابه برون رفت از فضای فعلی کمک نمایند.

 مختاری همچنین تصریح کرد: باید تفکر کرد که تا چه  اندازه ما توانسته ایم  مؤلفه های فرهنگی کار را تقویت نمائیم و جامعه کاروتولید تا چه اندازه با نظم ، صداقت و  امانتداری در محور کاروتولید حرکت می‌کنید .

مدیر کل تعاون،کارورفاه اجتماعی افزود: کارگاه های تولیدی باید افزایش بهره وری در تولیدو کار بهتر و بیشتر را در دستور کار خود قرار دهند که این خود مدیریت کیفیت فراگیر است و این امر دو رکن اساسی که ارتقای  کیفیت زندگی کاری و  افزایش کیفیت محصول را در بر می گیرد.

مدیر کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی فارس همچنین یادآور شد :استان ما در فضای کسب و کار در گذشته در رتبه بیست و نهم کشور قرار داشت  اما در سال جاری و سال گذشته  رتبه دوم و سوم کشور را در اختیار داشته ایم 

مختاری بیان کرد: با توجــه به نیاز فطری بشر به عبادت و وضعیت کنونی محیط‌های کاری در جـوامع اسلامی در عصر حاضر نیاز است تا در جهت اشاعه فریضه واجب نمــاز و تقــویت آن در بین محیط‌های کاری گامـهای موثرتری برداشته شود تا  تأثیـر آن بر فــرد و جامعه در داشتن وجـدانی بیدار برای دستیابی به سعـادت حیات دنیــوی و اخروی  و تولید و بهروری بهتر باشد.

 وی ضمن بیان این موضوع که رفتار دینی از دانش دینی مقدم تر است گفت:  اسرار نمــاز، علل غفلت از آن و تـأثیراتش بر تعهد شغلی کارکنان بوده که در نهایت با مدیریت رابطین فرهنگی و ائمه جماعت واحدهای تولیدی در حــوزه کاری خود با بالابردن انگیــزه مسئولیت پذیری افــراد در جهت بهره‌وری بهتر و تعـالی تعهـد شغلی آنان با توجه به رشــد فزاینده اخلاق حرفه‌ای به کمک فرهنـگ اقامه نماز و ارائه راهکارهای کلیدی و سازنده که می‌تواند از مهم‌ترین عــوامل رشد، پیگیری از آسیب های اجتماعی و پیشرفت کاری باشد پرداخته شود.

مختاری بیان کرد: با توجــه به نیاز فطری بشر به عبادت و وضعیت کنونی محیط‌های کاری در جـوامع اسلامی در عصر حاضر نیاز است تا در جهت اشاعه فریضه واجب نمــاز و تقــویت آن در بین محیط‌های کاری گامـی برداریم تا  تأثیـر آن بر فــرد و جامعه در داشتن وجـدانی بیدار برای دستیابی به سعـادت حیات دنیــوی و اخروی  و تولید و بهروری بهتر باشد.

 وی ضمن بیان این موضوع که رفتار دینی از دانش دینی مقدم تر است گفت:  اسرار نمــاز، علل غفلت از آن و تـأثیراتش بر تعهد شغلی کارکنان بوده که در نهایت با مدیریت رابطین فرهنگی و ائمه جماعت واحدهای تولیدی در حــوزه کاری خود با بالابردن انگیــزه مسئولیت پذیری افــراد در جهت بهره‌وری بهتر و تعـالی تعهـد شغلی آنان با توجه به رشــد فزاینده اخلاق حرفه‌ای به کمک فرهنـگ اقامه نماز و ارائه راهکارهای کلیدی و سازنده که می‌تواند از مهم‌ترین عــوامل رشد، پیگیری از آسیب های اجتماعی و پیشرفت کاری باشد پرداخته شود.