پیگیری حضوری مشکل برق کارخانه سمیران

به گزارش شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، با توجه به قطع نمودن برق کارخانه سمیران توسط اداره برق،مهندس باصری مدیریت شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیرار با پیکری های صورت گرفته ،/ مدیر عامل شرکت شهرک ها ،مهندس فتوحی هم در کارخانه مذکور حضوربهم رساندند و بررسی های لازم صورت گرفت.