گزارش حسابرسی و صورت های مالی سال 1396 شرکت خدماتی

به گزارش شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، گزارش حسابرسی و صورت های مالی سال 1396 شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به شرح زیر می باشد، صنعتگر محترم جهت بررسی گزارش حسابرسی مستقل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز(سهامی خاص) به انضمام صورت های مالی و یاداشت های توضیحی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1396 فایل زیر را دانلود نمایید.

گزارش حسابرسی و صورت های مالی سال 1396 شرکت خدماتی