پرکردن و مهار کردن خط لوله آب باغ شهرک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز،واحد امور مشترکیتن آب به دلیل خاک برداری احتمال ریزش بر روی لوله اب  داشت پر نموده  و خط لوله آب باغ شهرک مهار کردید.گزارش تصویری از عملیات انجام شده توسط امور مشترکین اب شهرک در زیر امده است.