جلسه توجیهی ویژه واحدهای صنایع غذایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمانی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، جلسه توجیهی ویژه واحدهای صنایع غذایی در سالن کنفرانس شهرک صنعتی بزرگ شیراز برگزار گردید.