بازدید معاون وزیر از شرکت زرین غزال

به گزارش شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، با هماهنگی های صورت گرفته توسط مدیریت شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه ، از شرکت زرین غزال بازدید به عمل اورد.