جلسه هماهنگی هشتمین دوره نمایشگاه صنعت و معدن در شیراز

به گزارش شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز جلسه هماهنگی همشتمین دوره نمایشگاه صنعت و معدن با حضور مدیران شرکت خدماتی های شهرک های صنعتی و مدیران دولتی شهرک برگزار گردید.نمایشگاه سنگ،معدن و ماشین آلات وابسته 10 الی 13 بهمن ماه 97 از ساعت 16 الی 21در محل دائمی نمایشگاه های استان فارس برگزار می گردد.