جلسه تصمیم گیری در مورد وضعیت درمانگاه شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، جلسه ای پیرو وضعیت درمانگاه شهرک صنعتی بزرگ شیراز در سازمان شرکت شهرک های فارس با حضور مهندس فتوحی برگزار گردید.در این جلسه مهندس باصری با توجه به پیگیری های انجام داده شده در مورد وضعیت درمانگاه گزارشی را ارائه و پشنهاداتی جهت تصمیم گیری درمانگاه ارائه داد .