گوشه ای از فعالیت های خدماتی واحد فضای سبز شهرک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز نظافت.لای روبی .تسطیح پیاده روها وبارگیری ضایعات بلوار استادان فرعی،خیابان اساتید در تصاویر زیر قابل مشاهده می باشد. واحد خدمات و فضای سبز شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در راستای بر طرف نمودن مشکلات خدماتی صنعتگران فرم مشکلات طراحی نموده که کمتر از 24 ساعت در صورتی که مرتبط با این واحد باشد ،پاسخگو می باشد.
صنعتگران محترم می توانند با مراجعه به دفتر شرکت خدماتی و پر نمودن فرم مشکلات موارد خود را پیگیری نمایند.