نشست انتظامات شهرک صنعتی بزرگ شیراز در شهرک فناوری

به گزارش شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز تشست پرسنل محترم انتظامات و حراست شهرک صنعتی بزرگ شیراز با حضور مدیرعامل موسسه حفاظتی تحول افرینان جاوید و معاونت اجرایی شرکت خدماتی شهرک در سالن کنفرانس شهرک فناوری برگزار گردید.

در این جلسه مدیر موسسه حفاظتی تحول افرینان جاوید ضمن تشکر از پرسنل شرکت خدماتی گفت:پرسنل انتظامات خواسته های داشتند و این جلسه برگزار شد تا به صورت حضوری به مشکلات پرسنل انتظامات را بشنویم و جهت برطرف نمودن مشکلات تا جای که در حیطه اختیارات ما هست،برطرف نماییم.

سرهنگ یوسفی افزود:پرسنل انتظامات توقع می رود که در همه شرایط رعایت اخلاق اسلامی و سلسله مراتب در انجام امور داشته باشند،وظیفه ما این است مشکل شما را مشکل خود دانیم و امنیت شغلی شما به رفتار و عملکرد خود شما برمی گردد.

وی گفت: هنرمجموعه تلاش برای انجام کار با کمترین عیب و شاهد ناظر قرار دادن خداوند در انجام امور و کارکرد صادقانه می باشد و اخرت خود را برای دنیای دیگران از دست ندهیم. نقش ما در شهرک صنعتی امنیت می باشد که امنیت بالاترین نعمت است.

در ادامه پاسخ به سوالات پرسنل انتظامات توسط مدیرعامل موسسه تحول افرینان جاوید و معاونت شرکت خدماتی صورت گرفت .