بازدید مدیرعامل شهرک صنعتی بزرگ شیراز از انتظامات درب ورودی شهرک

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز ، بازدید مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز از درب ورودی شهرک جهت بررسی مسائلی از جمله دوربین های مداربسته،شبکه و تجهیزات فراهم شده و نحوه عملکرد نیروهای انتظامات صورت گرفت.