افتتاح بزرگترین خط تولید تشک و سرویس خواب در جنوب کشور