هشتمین دوره از نمایشگاه های بین المللی صنعت، سنگ، معدن تا روز شنبه 13 بهمن ادامه دارد

به گزارش شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، هشتمین دوره از نمایشگاه های بین المللی صنعت، سنگ، معدن و ماشین آلات وابسته، ماشین آلات راهسازی، معدنی و عمرانی، رنگ، رزین و صنایع وابسته و لاستیک، پلاستیک و ماشین‌آلات وابسته تا روز شنبه 13 بهمن در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس در شهرک گلستان شیراز آماده بازدید علاقه مندان است.

زمان بازدید از ساعت 16 الی 21 می باشد.

نمایشگاه بین المللی صنعت و معدن شیراز

نمایشگاه بین المللی صنعت و معدن شیراز شهرک صنعتی

نمایشگاه بین المللی صنعت و معدن شیراز

نمایشگاه بین المللی صنعت و معدن شیراز-شهرک صنعتیمهدی بور شهرک صنعتی بازرگانی گرام

هشتمین دوره از نمایشگاه های بین المللی صنعت، سنگ، معدن تا روز شنبه 13 بهمن ادامه دارد

هشتمین دوره از نمایشگاه های بین المللی صنعت، سنگ، معدن تا روز شنبه 13 بهمن ادامه دارد

هشتمین دوره از نمایشگاه های بین المللی صنعت، سنگ، معدن تا روز شنبه 13 بهمن ادامه دارد

هشتمین دوره از نمایشگاه های بین المللی صنعت، سنگ، معدن تا روز شنبه 13 بهمن ادامه دارد

هشتمین دوره از نمایشگاه های بین المللی صنعت، سنگ، معدن تا روز شنبه 13 بهمن ادامه دارد

هشتمین دوره از نمایشگاه های بین المللی صنعت، سنگ، معدن تا روز شنبه 13 بهمن ادامه دارد