هشتمین دوره از نمایشگاه های بین المللی صنعت، سنگ، معدن تا روز شنبه 13 بهمن ادامه دارد

به گزارش شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، هشتمین دوره از نمایشگاه های بین المللی صنعت، سنگ، معدن و ماشین آلات وابسته، ماشین آلات راهسازی، معدنی و عمرانی، رنگ، رزین و صنایع وابسته و لاستیک، پلاستیک و ماشین‌آلات وابسته تا روز شنبه 13 بهمن در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس در شهرک گلستان شیراز آماده بازدید علاقه مندان است.

زمان بازدید از ساعت 16 الی 21 می باشد.

نمایشگاه بین المللی صنعت و معدن شیراز

نمایشگاه بین المللی صنعت و معدن شیراز شهرک صنعتی

نمایشگاه بین المللی صنعت و معدن شیراز

نمایشگاه بین المللی صنعت و معدن شیراز-شهرک صنعتیمهدی بور شهرک صنعتی بازرگانی گرام

هشتمین دوره از نمایشگاه های بین المللی صنعت، سنگ، معدن تا روز شنبه 13 بهمن ادامه دارد

هشتمین دوره از نمایشگاه های بین المللی صنعت، سنگ، معدن تا روز شنبه 13 بهمن ادامه دارد

هشتمین دوره از نمایشگاه های بین المللی صنعت، سنگ، معدن تا روز شنبه 13 بهمن ادامه دارد

هشتمین دوره از نمایشگاه های بین المللی صنعت، سنگ، معدن تا روز شنبه 13 بهمن ادامه دارد

هشتمین دوره از نمایشگاه های بین المللی صنعت، سنگ، معدن تا روز شنبه 13 بهمن ادامه دارد

هشتمین دوره از نمایشگاه های بین المللی صنعت، سنگ، معدن تا روز شنبه 13 بهمن ادامه دارد

هشتمین دوره نمایشگاه صنهت و معدن کانون توسعه شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز شهرک صنعتی بزرگ شیراز شهرک صنعتی بزرگ شیراز نقشه شهرک صنعتی بزرگ شیراز کجاست شهرک صنعتی بزرگ شیراز استان فارس شهرک صنعتی بزرگ شیراز سلطان آباد شهرک صنعتی بزرگ شیراز به انگلیسی شهرک صنعتی بزرگ شیراز کارتن پلاست شهرک صنعتی بزرگ شیراز فارس شهرك صنعتي بزرگ شيراز سایت شهرک صنعتی بزرگ شیراز