آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده(نوبت اول)

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز(سهامی خاص) به شماره ثبت 41666 وشناسه ملی 14004833454 می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  روز 9/12/97 راس ساعت 8 صبح درمحل سالن کنفرانس شهرک فناوری شیراز به آدرس شهرک صنعتی بزرگ شیراز- میدان دوم- ساختمان شهرک فناوری-کدپستی :7158194851 تشکیل می گردد.لذا از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها یا وکیل سهامداران دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه:

1-     اخذ تصمیم در خصوص تصویب بودجه مالی سال98 شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

2-     مواردی که درصلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد .

هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

منتشر شده در صفحه اقتصادی روزنامه خبر جنوب

مجمع عمومی بودجه شرکت خدماتی