نشست با عوامل شهرداری شیراز جهت رسمی شدن ایستگاه اتش نشانی شهرک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز استقرار ايستگاه آتش‌نشاني با توجه به بروز خسارات جبران‌ناپذیر بر اثر حوادث ناشی از آتش‌سوزی در واحدهای صنعتیمی توان از مطالبات جدي صنعتگران برشمرد با توجه به پیگیری های متعدد شرکت خدماتی در این چند سال اتفاقاتی در این راستا صورت گرفته و هم اکنون جهت تبدیل شدن ایستگاه شهرک صنعتی به ایستکاه رسمی، مدیرعامل شرکت خدماتی نشستی با معاون شهرداری شیراز و مدیرعامل سازمان آتش نشانی برگزار نمود.