جلسه آموزشی پرسنل انتظامات شهرک صنعتی با حضور معاون عملیات نیروی انتظامی

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز؛ جلسه آموزش پرسنل انتظامات شهرک با حضورمعاون عملیات نیروی انتظامی،فرماندهی کلانتری سلطان آباد و ریاست حراست شهرکهای صنعتی فارس در تاریخ 14 اسفندماه 97 برگزار گردید. در این جلسه در ابتدا سرهنگ یوسفی مدیر موسسه تحول آفرینان جاوید ضمن عرض خوش آمدگویی از معاون عملیات نیروی انتظامی جهت ارائه نکات آموزشی دعوت به عمل اوردند.

انتظامات شهرک صنعتی بزرگ شیراز

امیرحکمتی و رئیس پاسگاه