آماده سازی و تعمیر تابلو خیابان‌های شهرک جهت نصب تابلو جدید

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز،واحد خدمات شرکت خدماتی شهرک در نظر دارد کلیه تابلوهای که نیاز به ترمیم دارند را در دستور کار قرار دهند.