نشست فرمانده بسیج ناحیه بقیه الله سپاه فجر فارس با هیئت مدیره شرکت خدماتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، نشست فرماندهي و اعضاي ناحیه بسیج بقیه با اعضاي هئیت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز با محوريت آشنایی و آشنایی با فعالیت های شرکت خدماتی ، در دفتر مدیریت شرکت خدماتی بزرگزار گردید.