عملیات تعویض کلکتور اصلی آب شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به علـت تعمیرات ، تعویض سیستم کلکتور اصلی آب شهرک طبق برنامه های صورت گرفته از 28 اسفندماه 97 شروع شد و پرسنل امور مشترکین آب شهرک  به همراه شرکت پیمانکار(متین)، به صورت شبانه روزی جهت تعویض اقدامات لازم را صورت دادند. لازم به ذکر است در این چند روز اب شهرک قطع بود و پس از چند روز تلاش بی وقفه پرسنل امور مشترکین اب شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز و شرکت متین کار تعویض سیستم کلکتور اب شهرک یه پایان رسید.در اینجا ضمن تقدیر از همکاران محترم که در روزهای تعطیل سال جدید شروع به کار نمودند مراحل انجام کار را به تصویر زیر می باشد:

تعویض کلکتور اب شهرک صنعتی بزرگ شیراز

تعویض کلکتور اب شهرک صنعتی بزرگ شیراز

تعویض کلکتور اب شهرک صنعتی بزرگ شیراز

تعویض کلکتور اب شهرک صنعتی بزرگ شیراز

تعویض کلکتور اب شهرک صنعتی بزرگ شیراز

تعویض کلکتور اب شهرک صنعتی بزرگ شیراز

تعویض کلکتور اب شهرک صنعتی بزرگ شیراز

تعویض کلکتور اب شهرک صنعتی بزرگ شیراز

تعویض کلکتور اب شهرک صنعتی بزرگ شیراز

تعویض کلکتور اب شهرک صنعتی بزرگ شیراز

تعویض کلکتور اب شهرک صنعتی بزرگ شیراز

تعویض کلکتور اب شهرک صنعتی بزرگ شیراز

تعویض کلکتور اب شهرک صنعتی بزرگ شیراز