اطلاعیه اتمام دوره برگ خروج و پرداخت قبض شارژ ، آب بها و فاضلاب

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، با توجه به اتمام دوره اعتبار برگ خروج تا پایان اسفند ماه، از 27 فروردین ماه 98 در صورت پرداخت ننمودن حق شارژ،آب بها و فاضلاب برگ خروج ها پرینت شده باطل و سامانه دریافت برگ خروج مسدود می گردد. لذا خواهشمند است در اسرع وقت به سامانه مراجعه نموده تا از وقفه در ارائه خدمات جلوگیری به عمل آید.