مرحله اول سم پاشی درختان و کانال های شهرک

معاون اجرایی شهرک صنعتی بزرگ شیراز گفت: مرحله اول سم پاشی عمومی درختان و کانال های سطح شهرک از ۹ اردیبهشت ماه آغاز شده و تا ده روز آینده نیز ادامه خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز ، معاون اجرایی در این خصوص اظهارکرد: در این مرحله از سم پاشی درختان و کانال های شهرک که آفت های برگ خوار، شته ها و لارو و پشه مانند که در شرایط فعلی آب و هوا تکثیر پیدا می کنند، از بین می روند.

امیرحکمتی ادامه داد: همچون سال گدشته در سه مرحله مبارزه با آفات درختان با روش گوناگون با آفات انجام می شود.

وی یادآور شد: اطلاع رسانی عمومی برای سم پاشی درختان میوه در شهرک از طریق رسانه ها و نصب بنر در سطح شهرک انجام می شود.