شعبه اقماری تامین اجتماعی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

 به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، شعبه اقماری تامین اجتماعی شهرک صنعتی بزرگ شیراز چند سالی است که در دفتر شرکت خدماتی واقع در میدان اول و دوم  فعال بوده است.

لازم به ذکر است این شعبه روزانه از ساعت 8 صبح الی 14 آماده خدمت رسانی به صنعتگران محترم را دارد.شماره تماس  این شعبه 37744337 جهت پاسخگویی به صنعتگران محترم می باشد.

شعبه اقماری تامین اجتماعی شهرک صنعتی بزرگ شیراز