بازدید سرمایه گذاران روسی و ارمنی

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز با توجه به نوسانات و افزایش نرخ ارز  که سالهای متمادی شاهد آن هستیم ،صنعت گردشگری دچار رکود چشمگیری گردیده و تمرکز بیشتری به بخش صادرات محصولات ایرانی به کشورهای روس زبان قرا دارد و در این راستا از مدیران عامل دو شرکت مطرح آرافود و پاسیتو فود  که در حوزه ی کشورهای ارمنستان ، گرجستان و روسیه در زمینه تولید و همچنینی بازرگانی بسیار فعال هستند دعوت به بازدید از پتانسیل های کشور عزیزمان ایران و همچنین شهرک صنعتی بزرگ شیراز نمود .

در این راستا  با لطف و مساعدت جناب آقای مهندس باصری مدیر عامل محترم شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در استان فارس ، بازرگانان یاد شده از شهرک صنعتی بزرگ شیراز بازدید نمودند که نتیجتا دید بسیار مطلوبی به پتانسیل های سرمایه گذاری و بازرگانی در استان فارس پیدا کرده  که این مهم منجر به همکاری موثر تر گردیده و زمینه همکاری بیشتر برای کشورعزیزمان ایران وهلدینگ سالی تیم فراهم شده است ، بازرگانان مهمان در بدو ورود با شرکت خدماتی شهرک آشنا شدند و پس از ان دو شرکت ستاره یخی(ب آ) و همچنین  شرکت زرین غزال بازدید نمودند.