نصب تابلوهای اطلاع رسانی در میدان های اصلی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز،پس از بررسی های صورت گرفته و جانمایی جهت تابلوهای را برای بهبود مسیرهای اصلی و همچنین میدان های اصلی این طرح اجرا گردید.به طور حتم اجرای این طرح موجب بهبود روند خدمت رسانی دستگاههای امدادی از جمله اورژانس، امداد خودرو، آتش نشانی و مجموع عوامل خدمات شهرک در معابر خواهد شد و پیدا نمودن شرکت های مستقر در شهرک برای مراجعه کنندگان راحت تر گردید.