تعویض دال بتنی خیابانهای 411- 208- بهره وری- 260 - سازندگی

دال های بتنی کار گذاشته شده داخل جداول  خیابانهای 411- 208- بهره وری- 260 - سازندگی، تعمیر و تعويض شدند.
به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز ، این دال های بتنی جهت جلوگیري از نفوذ آب به فضاي شهر و هدايت صحيح مسير آب هاي سطحي کار گذاشته شده اند که به مرور زمان دچار فرسودگي و تخريب شده بودند. به همين جهت امر تعمير و در صورت نياز تعويض آنها، در دستور کار پرسنل زحمتکش شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز قرار گرفت و به انجام رسيد.