اطلاعیه امور مشترکین آب

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز ،با توجه به سوختن یکی از پمپ های کمکی آب شهرک و تعویض و تعمیر ان توسط امور مشترکین شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز،از صنعگرام محترم خواهشمندیم تا رفع مشکل نسبت به مصرف بهینه آب اقدام فرمایند.