شرایط ثبت نام کاندیداتوری هیات مدیره شرکت خدماتی/صدور کارت ورود جلسه برای صنعتگران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت خدماتس شهرک صنعتی بزرگ شیراز در روز یکشنبه مورخ 3 شهریورماه در سالن کنفرانس شهرک فناوری واقع در میدان دوم شهرک برگزار میگردد. شرایط ثبت نام کارت ورود به جلسه و کاندیداتوری به شرح ذیل می باشد.

انتشار در روزنامه خبر جنوب