نتایج انتخابات هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیزار مشخص شد

مجمع عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص) در محل سالن کنفرانس شهرک صنعتی بزرگ شیراز برگزار شد و هیئت مدیره جدیدشرکت خدماتی شهرک صنعتی شیراز مشخص شد.

 به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، مجمع عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص) در محل سالن کنفرانس شهرک صنعتی بزرگ شیراز برگزار شد. 

در این نشست مجمع عمومی سالیانه شرکت خدماتی که با حضور صنعتگران و ریاست شرکت شهرک های فارس و اعضای هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز برگزار شد 11 نفر از صنعتگران نامزد انتخاب هیئت مدیره و 4 شرکت حسابرسی جهت بازرسی شرکت خدماتی کاندیدا شدند.

انتخابات در فضای پرشور و بالاترین مشارکت صنعتگران در سالهای اخیردربا گزارشی از عملکرد شرکت خدماتی توسط مدیرعامل شرکت خدماتی و انتخابات هیئت مدیره پس از معرفی کاندیدای هیئت مدیره شروع گردید و در پایان به ترتیب آقایان مهندس باصری با بیشترین آٰرا برای سومین بار متوالی نفر اول منتخبین صنعتگران انتخاب گردید و آقایان هومن دانیالی،،شاپور حیدری ، صفرعلی فلاحی و محسن ابراهیمی به ترتیب دوم تا پنجم از طرف صنعتگران انتخاب شدند و آقای محمد رضا نعمتی و علیرضا پذیرایی عضو علی البدل  شد.

در این انتخابات شرکت حسابرسی موسسه خدماتی مالی آداک آپین،موسسه آرین حساب شیراز، موسسه کارای فارس و موسسه آزمون تراز فارس کاندیدای بازرسی(حسابرسان ذیصلاح) شرکت خدماتی خود را معرفی نمودند،که در پایان موسسه خدماتی مالی آداک آیین توسط صنعتگران انتخاب گردید.

انتخابات هیئت مدیره هر دو سالی یکبار برگزار می شود.

مجمع شهرک

انتخابات شهرک صنعتی بزرگ شیراز.

انتخابات شهرک صنعتی بزرگ شیراز

انتخابات شهرک صنعتی بزرگ شیراز

.,,