افتتاح پمپ بنزین شهرک صنعتی بزرگ با حضور فرماندار شیراز

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز ،جایگاه سوخت شهرک صنعتی با حضور فرماندار شیراز، معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شیراز، مدیرعامل شهرک های صنعتی و هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز و جمعی از مسؤولین افتتاح گردید. پمپ بنزین شهرک صنعتی بزرگ شیراز واقع در ورودی شهرک بلوار کیمیا می باشد.

افتتاح پمپ بنزین شهرک صنعتی بزرگ شیراز

افتتاح پمپ بنزین شهرک صنعتی بزرگ شیراز

افتتاح پمپ بنزین شهرک صنعتی بزرگ شیراز