کلاس آموزشی ارتباط موثر ويژه پرسنل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، برقراری ارتباط ، يكي از ویژگیهاي بزرگ انسانهای هوشمند ، خرد ورز و عاقبت اندیش است . هركس بتواند با ديگران ، اشياء اطراف و حتي لحظه هاي زندگي خود ارتباط بهتر و مؤثر تري برقرار كند ، احساس مؤفقيت بيشتري خواهد داشت براي دستيابي به يك ارتباط خوب و مؤثر كلامي و يا غير كلامي ، علاوه بر داشتن باورهاي مناسب ، لازم است روش ها و مهارت هاي ارتباط برقرار كردن با ديگران رانيز فرا گرفت بسياري از رفتارهاي ما مثل نحوه برقراري ارتباط با ديگران ، محصول عادت هاي ماست . پس اولين گام كسب آگاهي و شناخت درست اصول ارتباطي براي اصلاح نگرش و كشف مهارت هاي جديد ارتباطي است ، تنها در اين صورت است كه ما قادر خواهيم بود عادت هاي غلط را شكسته و از نوع ارتباط جديد خود احساس لذت كنيم. در این راستا واحد آموزش شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز اقدام به برگزاری کلاس آموزش ارتباط موثر برای پرسنل انتظامات ،امور مشترکین آب و اداری  با حضور استاد شریفی تشکیل نموده است که سلسله کلاس های آموزشی به صورت متداوم در حال برگزاری می باشد. لازم به ذکر است کلاس های کنترل خشم،ارتباط با خانواده و... تا کنون برگزار شده است.
در پایان جلسه از 4 نفر از پرسنل که فعالیت پویاتری در کلاس داشتند با حضور مدیر اجرایی انتظامات شهرک سرهنگ اربابی ،مدیر فنی و تاسیسات شرکت خدماتی مهندس تابنده، مدیر ایمنی و بهداشت شرکت خدماتی سرکار خانم مهندس کیانی و مهندس شریفی تقدیر از آقایان فاطمی، اقبال نیا،کشاورز و رزم تقدیر به عمل امد.

کلاس اموزشی ارتباط موثر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

کلاس اموزشی ارتباط موثر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

کلاس اموزشی ارتباط موثر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

کلاس اموزشی ارتباط موثر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

کلاس اموزشی ارتباط موثر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

کلاس اموزشی ارتباط موثر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

تقدیر از انتظامات شهرک صنعتی شیراز

تقدیر از انتظامات شهرک صنعتی شیراز