دومین جلسه بررسی چاه آب شهرک صنعتی با حضور معاون فرماندار شیراز

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز ، جلسه مشترک  با شورای روستای اسلاملو و معتمد روستا با حضور دکتر حقیقی معاون  فرماندار شیراز،مهندس راستی بخشدار مرکزی شیراز،مهندس باصری  مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در دفتر مدیریت شهرک جهت رسیدن به تعامل و نظر مشترک در مورد حفر چاه جدید شهرک صنعتی بزرگ شیراز برگزار گردید.
در این جلسه با استماع نظرات شدید الحن اهالی روستای و ارائه راهکارها وپیشنهادات از طرف فرمانداری و شهرک صنعتی بزرگ شیراز مقرر گردید شورای اسلامی روستای اسلاملو پس از برگزاری جلسه با اهالی روستا نسبت به آرام سازی جو عمومی جهت همکاری با  شهرک صنعتی بزرگ شیراز در مسیر پیشبرد اهداف روستای اسلاملو اقدام گردد.

معاون فرماندار اب شهرک صنعتی

بحران اب شهرک