جلسه بررسي مشكلات بيمه اي، مالياتي وبانكي واحدهاي صنعتي باحضور4نماينده محترم شيرازدر مجلس شوراي اسلامی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز جلسه بررسي مشكلات بيمه اي، مالياتي وبانكي واحدهاي صنعتي باحضور4نماينده محترم شيرازدر مجلس شوراي اسلامی زمان:9:30صبح-شنبه21تيرماه در سالن جلسات شهرك فناوري واقع درشهرك صنعتي بزرگ شيراز برگزار می گردد.