اطلاعیه پنجمین نمایشگاه تخصصی مادر،نوزاد و کودک و شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت اسباب بازی

تاریخ شروع : 1399/4/29

ساعت بازدید : 17:00 الی 22:00 (2020/7/19)

تاریخ پایان : 1399/5/2

(2020/7/23)


شیراز شهرک گلستان بلوار علامه دهخدا محل دائمی نمایشگاههای بین المللی